Bolognese rasbeskrivning
BOLOGNESE STANDARD

Ladda hem rasbeskrivningen som ett Word-dokument  (19,5Kb)


(Bolognese)
FCI nr 196

ORIGINALSTANDARD
1989-11-27

FCI-STANDARD
1992-12-02; engelska

SKKs STANDARDKOMMITTÉ
1996-04-17

URSPRUNGSLAND/HEMLAND:
Italien

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Sällskapshund

FCI-KLASSIFIKATION:
Grupp 9, sektion 1

BAKGRUND/ÄNDAMÅL:
Bakgrunden till bolognese förväxlas ofta med malteserns emedan båda raserna anses ha ett avlägset släktskap med de små vita hundar som omnämns av Aristoteles (348- 322 f Kr) under benämningen "canes melitenses". Bolognese var känd redan under romartiden och utgjorde under hela eran uppskattade gåvor mellan dignitärer. Bankmagnaten Cosimo de Medici (1389-1464) sägs ha skänkt inte mindre än åtta bolognese till lika många adelsmän i Bryssel. Philippe II, kung av Spanien från 1556 till 1598, skrev i tacksamhet till hertig d'Este, efter att i gåva ha fått två bolognese, "dessa två små hundar är den mest kungliga av gåvor för en kung". Bolognese finns representerade på målningar av Titian, Goya och Breughel.

HELHETSINTRYCK:
Bolognese skall vara liten, substansfull och kompakt med lång, fluffig och rent vit päls.

VIKTIGA MÅTTFÖRHÅLLANDEN:
Kroppsbyggnaden skall vara kvadratisk, dvs längden på kroppen skall vara densamma som mankhöjden.

UPPFÖRANDE/KARAKTÄR:
Till karaktären skall bolognese vara trofast, mycket klok och måttligt aktiv. Den skall vara påhittig, lättlärd och mycket tillgiven sin ägare och dennes bekantskapskrets.

HUVUD:
Huvudet skall vara medellångt och bredden, mätt vid okbågarna, skall motsvara huvudets längd. Skallens och nospartiets plan skall vara parallella.
Skallparti: Skallformen skall uppifrån sett vara svagt äggformad i längdriktningen. Skallen skall vara tämligen platt i sin övre del och med något konvexa sidor med välutvecklat pannben. Skallens mittfåra skall vara endast svagt markerad. Detsamma gäller nackknölen. Skallpartiet skall vara något längre än nospartiet.
Stop: Stopet skall vara tämligen väl markerat.
Nostryffel: Nostryffeln skall, sedd i profil, vara i plan med nosryggen och skall vara stor och svart.
Nosparti: Nospartiet skall vara något kortare än skallen, ha vertikal profil och parallella nossidor så att nospartiets främre del blir nästan kvadratisk. Nospartiets skall vara fint utmejslat under ögonen.
Läppar: Överläpparna skall vara välutvecklade men får inte dölja underläpparna. Nospartiets nedre profil skall utgöras av underkäken.
Käkar/tänder: Käkarna skall vara normalt utvecklade med över- och underkäke i perfekt passform. Tänderna skall vara vita, starka, kompletta och jämnt ansatta. Bettet skall vara saxbett, tångbett kan tolereras.
Ögon: Ögonansättningen skall vara framåtriktad. Ögonen skall vara stora till normalstora. Ögonöppningarna skall vara runda med svarta ögonlockskanter. Ögongloberna får inte vara framträdande och ögonvitorna får inte synas. Ögonen skall vara mörkt ockrafärgade.
Öron: Öronen skall vara högt ansatta,1ånga och hängande. Det skall dock finnas ett lätt lyft vid öronbasen, vilket gör att örat inte ligger platt intill huvudet. Öronen synes på detta sätt ge ett intryck av att huvudet är större än det verkligen är.

HALS:
Halsens längd skall vara densamma som huvudets. Hakpåsar får inte förekomma.

KROPP:
Kroppen skall vara kvadratisk, dvs måttet från leden skuldra/överarm till sittbensknöl skall överensstämma med mankhöjden.
Överlinje: Ryggens plana överlinje skall harmoniera med ländens svaga välvning som mjukt övergår i korset.
Manke: Manken skall inte vara markerad.
Kors: Korset skall vara mycket brett och endast svagt sluttande.
Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara rymlig och nå ner till armbågsleden. Den skall ha väl välvda revben och vara nästan lika djup som halva mankhöjden. Förbröstet skall vara svagt markerat.
Underlinje: Underlinjen skall följa bröstbenets profil med svagt uppdragen buklinjen
Svans: Svansen skall vara ansatt i korsets förlängning och bäras böjd över ryggen.

EXTREMITETER:

FRAMSTÄLL:
Framställets helhetsintryck skall bestå av fullständigt raka, parallella framben.
Skulderblad: Skulderbladen skall vara väl tillbakalagda och tillåta fria rörelser.
Överarm: Överarmarna skall ligga väl an mot kroppen och vara nästan lika långa som skulderbladen men inte vara lika mycket vinklade.
Armbåge: Armbågarna skall varken vara utåt- eller inåtvridna.
Underarm: Underarmarna skall ha samma längd som överarmarna och vara fullständigt raka.
Mellanhand: Mellanhand och handlov skall framifrån sett vara helt raka, dvs i linje med underarmen. Sedd i profil skall mellanhanden ha en svag vinkel.
Tassar: Tassarna skall vara ovala med tjocka, mörka trampdynor och mycket hårda, svarta klor.

BAKSTÄLL:
Bakbenen skall vara parallella.
Lår: Lårbenet skall vara vinklat mot knät som varken får vridas inåt eller utåt
Underben: Underbenen skall vara längre än lårbenen.
Has: Hasledsvinkeln skall vara tämligen öppen.
Mellanfot: Mellanfoten, mätt från hasled till underlag, skall vara tämligen lång.
Tassar: Baktassarna som framtassarna dock inte lika ovala till formen.

RÖRELSER:
Rörelserna skall vara fria och energiska och huvudet skall bäras stolt.

HUD:
Huden skall vara stram och ligga tätt an över hela kroppen. De synliga slemhinnorna och tredje ögonlocken skall vara svartpigmenterade.

PÄLS:
Pälsen skall vara lång över hela kroppen, från huvud till svans, från överlinje till tassar. Den skall vara kortare på nospartiet. Pälsen skall vara tämligen fluffig, eller "tottigt tufsig", dvs inte ligga platt på kroppen och inte heller forma behäng.
Färg: Färgen skall vara rent vit utan fläckar eller nyanser.

STORLEK/VIKT:
Mankhöjd:

Hanhundar 27- 30 cm.
Tikar 25- 28 cm.

Vikt:
Vikt från 2,5 - 4 kg.


MÅTTANGIVELSER:
Huvudets längd skall vara 1/3 av mankhöjden (dvs 10 cm långt på hanhund med maxhöjd av 30 cm).
Nospartiets längd skall vara 2/5 delar av huvudets längd.
Skulderbladslängden skall vara 1/4 del av mankhöjden (dvs 7,5 cm på hanhund med maxhöjd av 30 cm)
Lårbenens längd skall vara 1/3 del av mankhöjden (dvs 10 cm på hanhund med maxhöjd av 30 cm)
Mellanfoten, mätt från hasled till underlag, är något mindre än 1/3 del av mankhöjden (dvs ca 9 cm på hanhund med maxhöjd av 30 cm)

FEL:
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

ALLVARLIGA FEL:
Uttalad divergens eller konvergens mellan skallens - och nospartiets plan.
Nosparti med böjd nosrygg (baggnos).
Överbett om det förändrar nospartiets yttre utseende.
Mankhöjd under 25 cm och över 33 cm på hanhundar och under 22 cm och över 32 cm på tikar.


DISKVALIFICERANDE FEL:
underbett
nostryffel som ej är svart.
avpigmentering på båda ögonlockskanterna
flerfärgade (blå/bruna) ögon
svanslös
avkortad svans, vare sig naturlig stubb- eller kuperad svans
all annan färg än vit
fläckar eller prickar


TESTIKLAR:
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.Tillbaka